Szkółka piłkarska Borek

Strona główna

REGULAMIN

REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ „BOREK”

I. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Szkółki Piłkarskiej "Borek".

II. Zawodnik Szkółki zobowiązuje się:

 1. Przestrzegać Dekalogu Szkółki Piłkarskiej „Borek” zamieszczonego na stronie internetowej.
 2. Godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
 3. Trenować w jednolitym stroju treningowym (czerwone koszulki, czarne spodenki), którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić korki oraz buty halowe.
 4. Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego .
 5. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.
 6. Być sumiennym i zdyscyplinowanym.
 7. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach.
 8. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 9. Podczas treningów i meczów ligowych spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z opiekunami.
 10. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.
 11. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Szkółki Piłkarskiej „Borek”, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 12. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach:
  a) zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe;
  b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego.
 13. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Szkółki i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Szkółce, sprzęt należy zwrócić trenerowi-z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu.

III. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. W czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Szkółka Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach, w tym nieobecności spowodowane warunkami atmosferycznymi. Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi jak długa będzie absencja w treningach.
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłat miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Szkółki Piłkarskiej „Borek”.
 6. Powiadomić trenera prowadzącego o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 7. Do przekazania dziecka trenerowi przed treningiem i odbioru dziecka po treningu maksymalnie 15 minut po zakończonym treningu po uprzednim poinformowaniu trenera o możliwym spóźnieniu.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić na piśmie przesłanym listem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25– go poprzedzającego następny miesiąc (np. do 25 maja, w przypadku rezygnacji od czerwca).
 9. Do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera - koordynatora Szkółki Piłkarskiej „Borek”.

IV. Szkółka Piłkarska Borek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zaparkowanie samochodu na obiekcie K.S. Borek przy ul. Żywieckiej 13.

V. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.

V. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia ze Szkółki Piłkarskiej „Borek”.